Fönster


Fönster


Det brukar sägas att fönstren är husets ögon. Det är lätt att förstå eftersom placering, utseende och skicket på fönstren är otroligt viktigt för vilket helhetsintryck man får av huset. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet. En ovarsam renovering kan därför göra att huset förlorar sin själ. De flesta skulle aldrig välja att ersätta en dörr på sin gamla Volvo Amazon mot en dörr från en splitterny Peugeot, men tyvärr behandlas en del äldre hus så.


Fönstren är en av husets stora energi­tjuvar. Enligt Energimyndigheten kan så mycket som 35 procent av husets uppvärmning läcka ut genom gamla fönster. Det kan ge en dragig innemiljö och onödig uppvärmningskostnad. Men den som har gamla fönster behöver inte alltid byta ut sina fönster för att få mindre energiläckage, det kan räcka med att komplettera med en extra energisparruta. Det blir både billigare och man undviker att göra ingrepp i fasad och interiör.


Tidigare när fönstrens skick började bli dåliga, byttes de gamla fönstren ut mot nya. Numera väljer de flesta ägare av äldre hus att renovera befintliga fönster när det är möjligt istället för att köpa nya. Virket i gamla fönster är i regel gediget och av mycket god kvalité.


Anders Snickeri och Fönsterunderhåll är auktoriserad fönsterspecialist och kan hjälpa dig med dina fönster oavsett om det handlar om totalrenovering av gamla fönster, underhållsarbete såsom ommålning/omkittning eller byte till helt nya fönster. Oavsett vilken typ av arbete det handlar om så eftersträvar vi att huset ska förbli genuint, att fönstren ska hålla under många år samt bli mer energieffektivt än tidigare.


Anders Snickeri & Fönsterunderhåll                                            Tel: 070-304 45 46

Sonnboviken 43, Krylbo                                                              E-mail: anders@andersfonster.se                                 Copyright © All Rights Reserved